III Kadencja KNMiOF

2012-2016

Przewodnicząca Komisji:

 • - prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch (Kierownik Pracowni Toponomastycznej w Zakładzie Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków),

 Zastępca Przewodniczącej:

 • - prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (językoznawca-onomasta, Uniwersytet Warszawski),

Sekretarz Komisji:

 • - Marzena Radziszewska, Starszy Specjalista w Departamencie Administracji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 Członkowie Komisji:

 • - prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa (językoznawca-onomasta, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków),
 • - prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (językoznawca-onomasta, Uniwersytet Warszawski),
 • - prof. dr hab. Robert Mrózek (językoznawca, Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie), 
 • - prof. dr hab. Tomasz Jurek (historyk, Instytut Historii PAN, Poznań),
 • - dr hab. Andrzej Czerny (geograf, kartograf, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej),
 • - dr Marek Janicki (historyk, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego),

 Przedstawiciele:

 • Ministra Obrony Narodowej - ppłk Józef Mikusek (główny inżynier Wojskowego Centrum Geograficznego),
 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  -Anna Wotlińska (Naczelnik Wydziału w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej),
 • Głównego Geodety Kraju – Justyna Kacprzak (Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK),
 • Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – Janusz Dygaszewicz (Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS).

W skład Komisji wchodzi także:

 • Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, którym jest obecnie Pan Andrzej Marciniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC.

Kontakt

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

tel. (22) 601 47 86

e-mail: Sekretariat.DAP@mswia.gov.pl

 

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Pokaż domumenty