IV Kadencja KNMiOF

2017-2021

Przewodnicząca Komisji:

  • dr hab. Urszula Bijak, prof. IJP PAN (Instytut Języka Polskiego PAN)

Zastępca Przewodniczącej:

  • prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (językoznawca-onomasta, Uniwersytet Warszawski),

Członkowie Komisji:

  • dr hab. Magdalena Graf (językoznawca, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

  • dr hab. Tomasz Korpysz (językoznawca, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),

  • dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

  • dr hab. Marek Słoń, prof. IH PAN (kierownik Zakładu Atlasu Historycznego,Instytut Historii PAN)

  • dr hab. Marcin Solarz, prof. UW (Wydział Geografii i Studiów Reginalnych Uniwersytetu Warszawskiego),

Przedstawiciele:

Ministra Obrony Narodowej - ppłk Robert Grodziński (główny inzynier 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego) 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Mirosław Trojacki (kierownik Działu Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach Narodowego Instytutu Dziedzictwa),

Głównego Geodety Kraju – Justyna Kacprzak (starszy specjalista w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK),

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – Ireneusz Budzyński (dyrektor Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów).

 

Sekretarz Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych  

  • Małgorzata Prus, starszy specjalista w Departamencie Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji

 

W skład Komisji wchodzi także:

Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

  • Andrzej Sosnowski, zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji

 

 

 

 

Kontakt

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

tel. (22) 601 47 86

e-mail: Sekretariat.DAP@mswia.gov.pl

 

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Pokaż domumenty