Regulacje prawne dotyczące nazewnictwa miejscowości

Przy weryfikacji urzędowego nazewnictwa miejscowości i ich części na terenie naszego kraju należy uwzględnić poniższe akty prawne:

 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.),
 2. Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, zarządzenie Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach (Dz. U. Nr 177, poz. 1831),
 4. ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r, w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454),
 6.  Zmiany nazw i rodzajów miejscowości opublikowane w aktach normatywnych:

  w roku 1946:
  MP Nr 44, poz. 85 (zmiana MP.50.A-16, poz. 164)
  MP Nr 70, poz. 133
  MP Nr 83, poz. 153
  MP Nr 142, poz. 262
  w roku 1947:
  MP Nr 37, poz. 297
  MP Nr 76, poz. 494
  MP Nr 11, poz. 719
  MP Nr 124, poz. 778
  w roku 1948:
  MP Nr 2, poz.7
  MP Nr 14, poz. 55
  MP Nr 59, poz. 363 (zm.: MP 49.A-57, poz. 758)
  MP A-78, poz. 692
  w roku 1949:
  MP A-17, poz. 225
  MP A-29, poz. 445
  MP A-44, poz. 592 (zm.: A-16.165, sprost.: MP 50.A-18, poz. 196)
  MP A-57, poz. 757
  MP A-57, poz. 758
  MP A-59, POZ. 795
  MP A-63, poz. 842
  MP A-76, poz. 947
  MP A-92, poz. 1105
  w roku 1950:
  MP A-8. poz. 76
  MP A-16, poz. 164
  MP A-16, poz. 165
  MP A-52, poz. 588 (sprost.: MP A-96, poz. 1208)
  MP A-134, poz. 1720
  w roku 1951:
  MP A-10, poz. 154
  MP A-62, poz. 825
  w roku 1953:
  MP A-34, poz. 432
  MP A-51, poz. 572
  MP A-92, poz. 1240
  MP A-92, poz. 1241
  w roku 1954:
  MP A-38, poz. 516
  MP A-41, poz. 622
  w roku 1955:
  MP Nr 87, poz. 1062
  MP N6 118, poz.1570
  MP Nr 118, poz. 1571
  w roku 1957:
  MP Nr 51, poz. 322
  w roku 1958:
  MP Nr 89, poz. 496
  MP Nr 90, poz.502
  MP Nr 97, poz. 533
  w roku 1959:
  MP Nr 41, poz. 189
  w roku 1960:
  MP Nr 8, poz. 37
  MP Nr 52, poz. 248
  w roku 1961:
  MP Nr 22, poz. 106
  w roku 1962:
  MP Nr 7, poz. 24
  MP Nr28, poz. 118
  w roku 1963:
  MP Nr 3, poz. 6
  w roku 1965:
  MP Nr 67, poz. 382
  w roku 1966:
  MP Nr 72, poz. 335
  w roku 1968:
  MP Nr 6, poz. 34
  w roku 1969:
  MP Nr 2, poz. 10
  MP Nr 36, poz. 279
  w roku 1974:
  MP Nr 22, poz. 130
  MP Nr 36, poz. 279
  w roku 1975:
  MP Nr 34, poz. 210
  w roku 1977:
  MP Nr 44, poz. 223
  MP Nr 2, poz. 16
  MP Nr 6, poz. 44
  MP Nr 21, poz. 112 (uchyl.: MP.81.7.61)
  w roku 1981:
  MP Nr 7, poz. 61
  w roku 1982:
  MP Nr 28, poz. 261
  MP Nr 33, poz. 300
  w roku 1983:
  MP Nr 10, poz. 57
  w roku 1986:
  MP Nr 9, poz. 64
  w roku 1989:
  MP Nr 35, poz. 323
  w roku 1990:
  MP Nr 42, poz. 338
  w roku 1991:
  MP Nr 49, poz. 382
  w roku 1992:
  MP Nr 46, poz. 327
  w roku 1993:
  MP Nr 1, poz. 3
  MP Nr 48, poz. 464 (zm.: MP 94.16.118)
  w roku 1994:
  MP Nr 18, poz. 138
  w roku 1995:
  MP Nr 6, poz. 97
  w roku 1996:
  MP Nr 21, poz. 245
  w roku 1997:
  MP Nr 79, poz. 713
  MP Nr 79, poz. 714
  w roku 1998:
  Dz. U. Nr 11, poz. 41
  Dz. U. Nr 156, poz. 1026 (zm.: Dz. U. 99.22.213)
  w roku 2000:
  Dz. U. 99.112.1321 (zm.: Dz. U. 00.27.342)
  w roku 2001:
  Dz. U. 00.109.1163
  w roku 2002:
  Dz. U. 01.153.1772
  Dz. U. 02.8.79
  w roku 2003:
  Dz. U. 02.233.1964
  w roku 2004:
  Dz. U. 03.229.2288
  w roku 2005:
  Dz. U. 04.229.2312
  w roku 2006:
  Dz. U. 05.264.2208
  w roku 2007:
  Dz. U. 06.240.1746
  w roku 2008:
  Dz. U. 07.245.1811
  w roku 2009:
  Dz. U. 08.220.1730


   

 

Kontakt

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

tel. (22) 601 47 86

e-mail: Sekretariat.DAP@mswia.gov.pl

 

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Pokaż domumenty