Regulacje prawne dotyczące nazewnictwa miejscowości

 

Przy weryfikacji urzędowego nazewnictwa miejscowości i ich części na terenie naszego kraju należy uwzględnić poniższe akty prawne:

  1. ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1443.),
  2. Wykaz urzędowych nazw miejscowosci i ich części, ogłoszony w drodze obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędopwych nazw miejscowosci i ich części (Dz. U. poz. 2360),
  3. Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, zarządzenie Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9),
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach (Dz. U. Nr 177, poz. 1831),
  5. ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 z późn. zm.),
  6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r, w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454),

 Zmiany nazw i rodzajów miejscowości opublikowane w aktach normatywnych:

w roku 1946:
MP Nr 44, poz. 85 (zmiana MP.50.A-16, poz. 164)
MP Nr 70, poz. 133
MP Nr 83, poz. 154
MP Nr 142, poz. 262
w roku 1947:
MP Nr 37, poz. 297
MP Nr 76, poz. 494
MP Nr 111, poz. 719
MP Nr 124, poz. 778
w roku 1948:
MP Nr 2, poz.7
MP Nr 14, poz. 55
MP Nr 59, poz. 363 (zm.: MP 49.A-57, poz. 758)
MP A-78, poz. 692
w roku 1949:
MP A-17, poz. 225
MP A-29, poz. 445
MP A-44, poz. 592 (zm.: A-16.165, sprost.: MP 50.A-18, poz. 196)
MP A-57, poz. 757
MP A-57, poz. 758
MP A-59, POZ. 795
MP A-63, poz. 842
MP A-76, poz. 947
MP A-92, poz. 1105
w roku 1950:
MP A-8. poz. 76
MP A-16, poz. 164
MP A-16, poz. 165
MP A-52, poz. 588 (sprost.: MP A-96, poz. 1208)
MP A-134, poz. 1720
w roku 1951:
MP A-10, poz. 154
MP A-62, poz. 825
w roku 1953:
MP A-34, poz. 432
MP A-51, poz. 572
MP A-92, poz. 1240
MP A-92, poz. 1241
w roku 1954:
MP A-38, poz. 516
MP A-41, poz. 622
w roku 1955:
MP Nr 87, poz. 1062
MP Nr 118, poz.1570
MP Nr 118, poz. 1571
w roku 1957:
MP Nr 51, poz. 322
w roku 1958:
MP Nr 89, poz. 496
MP Nr 90, poz.502
MP Nr 97, poz. 533
w roku 1959:
MP Nr 41, poz. 189
w roku 1960:
MP Nr 8, poz. 37
MP Nr 52, poz. 248
w roku 1961:
MP Nr 22, poz. 106
w roku 1962:
MP Nr 7, poz. 24
MP Nr 28, poz. 118
w roku 1963:
MP Nr 3, poz. 6
w roku 1965:
MP Nr 67, poz. 382
w roku 1966:
MP Nr 72, poz. 335
w roku 1968:
MP Nr 6, poz. 34
w roku 1969:
MP Nr 2, poz. 10
MP Nr 36, poz. 279
w roku 1974:
MP Nr 22, poz. 130
MP Nr 42, poz. 254
w roku 1975:
MP Nr 34, poz. 210
w roku 1976:
MP Nr 44, poz. 223
w roku 1977:
MP Nr 2, poz. 16
MP Nr 6, poz. 44
MP Nr 21, poz. 112 (uchyl.: MP.81.7.61)
w roku 1981:
MP Nr 7, poz. 61
MP Nr 28, poz. 261
MP Nr 33, poz. 300
w roku 1983:
MP Nr 10, poz. 57
w roku 1986:
MP Nr 9, poz. 64
w roku 1989:
MP Nr 42, poz. 338
w roku 1990:
MP Nr 49, poz. 382
w roku 1991:
MP Nr 46, poz. 327
w roku 1993:
MP Nr 1, poz. 3
MP Nr 48, poz. 464 (zm.: MP 94.16.118)
w roku 1994:
MP Nr 18, poz. 138
w roku 1995:
MP Nr 6, poz. 97
w roku 1996:
MP Nr 21, poz. 245
MP Nr 79, poz. 713
MP Nr 79, poz. 714
w roku 1998:
Dz. U. Nr 11, poz. 41
Dz. U. Nr 156, poz. 1026 (zm.: Dz. U. 99.22.213)
w roku 1999:
Dz. U. Nr 22, poz. 213
Dz. U. Nr 112, poz. 1321 (zm.: Dz. U. 00.27.342)
w roku 2000:
Dz. U. Nr 27, poz. 342
Dz. U. 00.109.1163
w roku 2001:
Dz. U.Nr 153, poz. 1772
w roku 2002:
Dz. U. Nr 8, poz. 79
Dz. U. Nr 233, poz. 1964
w roku 2003:
Dz. U. Nr 229, poz. 2288
w roku 2004:
Dz. U. Nr 229, poz. 2312
w roku 2005:
Dz. U. Nr 264, poz. 2208
w roku 2006:
Dz. U. Nr 240.1746
w roku 2007:
Dz. U. Nr 245, poz. 1811
w roku 2008:
Dz. U. Nr 234, poz. 1586
w roku 2009:
Dz. U. Nr 220, poz. 1730
​w roku 2010:
Dz. U. 257, poz. 1741
w roku 2011:
Dz. U. Nr 291, poz. 1711
w roku 2012:
Dz. U. z 2012 r., poz. 1515
w roku 2013:

Dz. U. z  2013 r., poz. 1629

w roku 2014:

Dz. U. z 2014 r., poz. 1832 

w roku 2015:

Dz. U. z 2015 r., poz. 2277

w roku 2016:

Dz. U. z 2016 r., poz. 2251

w roku 2017:

Dz. U. z 2017 r., poz. 2401

w roku 2018:

Dz. U. z 2018 r., poz. 2447

w roku 2019:

Dz. U. z 2019 r., poz. 2435

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

tel. (22) 601 47 86

e-mail: Sekretariat.DAP@mswia.gov.pl

 

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Pokaż domumenty