Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych 4-5 kwietnia 2016. godz. 11.00 sala 21

Posiedzenie Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych 4-5 kwietnia 2016 r. dodz. 11.00 sala 21(parter)

Warszawa, ul. Królewska 27

 

Kontakt

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

ul. Syreny 23 

01-150 Warszawa

tel. (22) 315 20 26

e-mail: Sekretariat.DAP@mswia.gov.pl

 

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Pokaż domumenty