Strona znajduje się w archiwum.

22-23 marca 2010 r.

Posiedzenie KNMiOF

W dniach 22-23 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, podczas którego zaopiniowano propozycje zmian w urzędowym nazewnictwie miejscowości oraz ustalono dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości narodowej (niemieckim) i języku regionalnym - kaszubskim.

Kontakt

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

ul. Syreny 23 

01-150 Warszawa

tel. (22) 315 20 26

e-mail: Sekretariat.DAP@mswia.gov.pl

 

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Pokaż domumenty