Strona znajduje się w archiwum.

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych 17 kwietnia 2018 r.

z. 11.00 (MSWiA Warszawa ul. Batorego 5)

godz.  11.00 sala 416 (IV pięttro, MSWiA  ul. Batorego 5 w Warszawie)

Kontakt

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

tel. (22) 601 47 86

e-mail: Sekretariat.DAP@mswia.gov.pl

 

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Pokaż domumenty