Strona znajduje się w archiwum.

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych 3-4 lipca 2017 r.

3-4 lipca 2017 r. godz. 11.00 sala Kolegialna 324 (MSWiA, Warszawa ul. Batorego 5)

Kontakt

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

tel. (22) 601 47 86

e-mail: Sekretariat.DAP@mswia.gov.pl

 

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Pokaż domumenty